Informace o nás

DOMINO - dětský pěvecký sbor žáků 6. - 9. třídy s hudebním zaměřením při Základní škole Ilji Hurníka v Opavě

Domino je společenská  hra, kterou rádi hrajeme již dvacet let. Stejně jako všichni ve sboru je i každá kostička potřebná, jen je nutné je správně poskládat. Může hrát libovolný počet lidí nekonečně dlouho, stačí jen se správně připojit...


D O M I N O

D  jako děti šesté, sedmé, osmé a deváté  třídy, které ve sboru zpívají

O  jako Opava - tady jsme vznikli na jedné malé škole s rozšířeným vyučováním hudební výchově  

M  jako motivace - proč zpíváme - abychom přinášeli naším zpěvem radost  sobě i  posluchačům. Hledáme díky sborovému zpívání kamarády, osobnosti, skladatele, objevujeme nová místa, kraje i vzdálené země

I  jako Ilja Hurník - hudební skladatel a všestranná tvůrčí osobnost, se kterou se děti mnohokrát setkaly a jehož jméno nese naše škola

N  jako nadšení, se kterým veškeré naše sborové dění začíná a končí 

O  jako osobnosti, kterým jsme zpívali - pan Ilja Hurník, Petr Eben, papež Jan Pavel II., Tomáš Baťa, Václav Havel a také ty, které nás učily a stali se našimi přáteli - sbormistři Bob Chilcott, Elisenda Carrasco a Naomi Faran 

                                                                    Ke společné hře Vás zve D O M I N O


Sbor založila v září 1993 Ivana Kleinová. Jeho repertoár je široký, zahrnuje skladby od nejstarších dob až po současnost, úpravy lidových písní, zvláště ze Slezska. Nechybí ani písně zpívané v mnoha cizích jazycích. Typickým rysem souboru je, že instrumentální doprovody k písním si mohou hrát sami zpěváci, a to i díky tomu, že jsou zároveň žáky základní umělecké školy.

Sbor má na svém kontě šest vydaných CD a řadu prestižních ocenění s domácích i mezinárodních soutěží a festivalů. Každoročně absolvuje sbor asi 40 koncertů a vystoupení u nás a v zahraničí. Obdivovat umění sboru Domino mohli posluchači ve Španělsku, Itálii, Německu, Kanadě, Lucembursku, Polsku, Francii, Švýcarsku, Rakousku, Bulharsku, Izraeli, Anglii, Lotyšsku, Slovensku...

2014: zisk stříbrné medaile na celosvětových World Choir Games v lotyšské Rize.

2013: účast na festivalu Worcester International Festival for Young Singers (Anglie) - vybráno 10 z nejlepších sborů světa; zisk ocenění pro šikovné děti - Zlatý oříšek 2013

2012: turné Chorvatsko-Slovinsko-Itálii se závěrečným koncertem v centru Benátek

2011: zisk zlaté a stříbrné medaile na mezinárodní soutěži pěveckých sborů v Grazu na World Choir Championships

2010: zisk první ceny a ceny Grand prix na pěvecké soutěži v Polsku; zisk 2. místa na mezinárodní soutěži ve španělském Cantonigros

2009: koncertní turné do Olotu v Katalánsku

2008: koncertní turné v Izraeli; účast na sborovém festivalu v Sant Cugat (Katalánsko).

2007: účast na mezinárodním sborovém festivale v Barceloně

2006: sbor navázal spolupráci s italskou školou ve Belfiore di Foligno a absolvoval koncertní zájezd do Itálie; sbor obdržel prestižní jazykovou cenu Label 2006 a podnikl zahraniční turné po Evropě

2005: účast na festivalu Europa Cantat Junior v katalánském městě Vic - workshopy s katalánskou dirigentkou Elisendou Carrasco a izraelskou dirigentkou
Naomi Faran

2004: koncertní turné do Švýcarska a Itálie

2003: účinkování v rámci oslav 10 let vstupu ČR do Rady Evropy v kongresovém paláci Rady Evropy ve Štrasburku

2002: předvedení opery Brundibár při příležitosti zasedání Rady Evropy ve Štrasburku za účasti ministrů školství ze 48 zemí Evropy

2001: účast na mezinárodním festivalu v Kanadě; koncertní zájezd do Francie s operou Brundibár

2000: 3. místo na mezinárodní soutěži ve španělském Cantonigros

1999: reprezentace na mezinárodním festivalu Europa Cantat Junior ve Wolfenbüttelu (SRN)

1996: vítězství sboru v celostátní soutěži výběrových pěveckých sborů v Novém Jičíně


Zvláštní kapitolu sborového života tvoří spolupráce s divadlem. Děti již účinkovaly v operách Bohéma (G. Puccini), Sedlák kavalír a Komedianti (P. Mascagni a R. Leoncavallo), Příběhy lišky Bystroušky (L. Janáček). S baletem a orchestrem Slezského divadla v Opavě rovněž nastudovaly balet se zpěvy - Špalíček B.  Martinů. V opeře Bohéma se děti představily v roce 1997 na scéně Národního divadla a v lednu 2008 s operou Yuzuru ve Stavovském divadle v Praze. Operu Brundibár (Hans Krása) prováděly ve Francii a její premiérové uvedení proběhlo v dubnu 2002 v Opavě za účasti francouzských dětí z Nevers. V poslední době účinkovaly sborové děti v operách Carmen, Jakobín, ve zpěvohře České jesličky (J. Křička),  Perníkové chaloupce (E. Humperdinck) a v Piskáčkově operetě Perly panny Serafínky. V současné době účinkují děti v muzikálu Mrazík.

Sbor řídí PaedDr. Ivana Kleinová, absolventka Pedagogické fakulty v Ostravě. Na základní škole Ilji Hurníka v Opavě řídí v současnosti dva dětské pěvecké sbory. V letech 1985 -1989 pracovala jako asistentka sbormistra prof. Lumíra Pivovarského. Sbory pod jejím vedením získaly několik cen u nás i v cizině. V roce 1991 obdržela cenu za dirigentský výkon na mezinárodní soutěži dětských sborů v Pardubicích. Je členkou celostátní odborné rady pro dětský sborový zpěv.

Všechny koncerty a zájezdy organizačně zabezpečuje PaedDr. Eva Petrášová, která se zároveň dělí s Ivanou Kleinovou o režii a dramaturgii koncertů. Mimoškolní činnost sboru Domino je organizována v rámci Klubu Domino pod hlavičkou Střediska volného času mládeže v Opavě.

Na klavír sbor doprovází student Slezského gymnázia Opava Tomáš Mludek. Svým muzikálním interpretačním uměním umocňuje uměleckou úroveň zpívaných děl.