Vstupujeme do nového školního roku - organizační informace

31.08.2016 20:31

Vážení rodiče a milí zpěváci pěveckého sboru DOMINO,

v minulém školním roce zpíval dětský pěvecký sbor DOMINO na mnoha koncertech a vystoupeních u nás i v zahraničí (Benátky - Itálie, Slovensko)

Na našich stránkuch se můžete podívat na záznamy z koncertů nebo cest. Abychom mohli zpívat a reprezentovat dál, je nutné, abychom na to byli připraveni. Tak jako sportovci musí trénovat,
tak i při sborovém zpívání je to potřeba.


Vítáme ve sboru nové členy, zvláště žáky současných 5. a 6. tříd a věříme, že velmi brzy se zařadí do koncertní skupiny. Těšíme se, až i Vy budete reprezentovat naši školu, naše město i naši republiku na koncertech a vystoupeních. Aby se nám to společně dařilo, je potřeba:

- pravidelná účast na zkouškách (prosíme o včasnou omluvu, nemůžete - li se zúčastnit)

- prosím, udělejte si volný čas ve čtvrtek od 17,00 - 19,00 (v této době budou probíhat mimořádné zkoušky - velmi nutné !!!!!!!!!!, neboť je to jediná možnost, kdy se může sejít celá koncertní skupina)


Termíny koncertů, vystoupení, soustředění se snažíme ohlásit včas. Prosím, abyste brali zpívání na těchto akcích jako svoji čestnou povinnost a vždy se snažili těchto akcí zúčastnit. Prosím, abyste k tomu přistupovali velmi zodpovědně.


AKCE září 2016:     
čtvrtek 8. 9. - mimořádná zkouška 17,00 - 18,30 hudebna Pekařská

sobota 10. 9.  -14,00 -  koncertní vystoupení Opava

pátek 23. 9.  - koncert pro legionáře, nádraží Opava - východ


Pěvecký sbor DOMINO pracuje při Základní škole Ilji Hurníka, volnočasové aktivity jsou organizovány Střediskem volného času v Opavě. Proto je nutné, aby děti byly členem KLUBU DOMINO. Zápisné na pololetí je 200,- Kč. Prosím, abyste zaplatili nejlépe v prvním týdnu měsíce září.


Děkujeme mnohokrát

Vám rodičům za podporu a pochopení,

Vám děti za Vaši pilnou práci a reprezentaci školy


Ivana Kleinová- sbormistr, Eva Petrášová - manager

Monika Jarošová, ředitelka školy